BESTUUR/CONTACT

voorzitter: vacant
wedstrijdleider: Michael Hooijsma  tel: 06-52.68.00.05
penningmeester: Michael Hooijsma
algemeen lid: Sarah Busschers
algemeen lid: Frank Olde Olthof

 

email: michaelhooijsma@gmail.com
facebook: hebben we ook….
banknummer:  NL60INGB 0661 3617 21